In de eerste week van april 2017 is deze nieuwe website over ‘Morele Markten’ live gegaan. De website is een initiatief van het onderzoeksproject ‘Waar Goede Markten Goed voor Zijn; Naar een Morele Rechtvaardiging van Vrije Markten, een onderzoeksproject waarin vier Nederlandse universiteiten samenwerken:

  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Radboud Universiteit Nijmegen
  • Universiteit van Tilburg
  • Vrije Universiteit Amsterdam

Missie van de site

Morele Markten is een portal voor hoogwaardige inputs voor het publieke debat over de condities waaronder vrije markten optimaal bijdragen aan het floreren van mensen. De site beoogt een bron van informatie en inspiratie te zijn voor professionals in het bedrijfsleven, beleidsmakers, studenten en onderzoekers. De site baseert zich op onderzoek in de economie, filosofie en theologie, maar accepteert ook kwaliteitsbijdragen van niet-onderzoekers.

Draag ook bij

Blog posts, nieuws en evenementaankondigingen die bijdragen aan de missie van de site zijn van harte welkom. Lees hierover meer op de pagina’s hoe bij te dragen en over deze site als je interesse hebt.

Ook met tips over interessante artikelen op andere sites, waar we naar kunnen verwijzen, zijn we geholpen!