Categorie: Goede Markten project

Waartoe Is de Economie op Aarde? Op Weg Naar een Economie van de Vreugde

“De economie is in zekere zin van ons allemaal. Daarom moet denken over economie ook multidisciplinair zijn en waag ik het er als niet-econoom op die meest algemene vraag te stellen: waarom allemaal? Waartoe is de economie op aarde?” De gesproken tekst van de oratie die Govert Buijs op 24 mei 2018 aan de VU Amsterdam uitsprak voor zijn Goldschmeding leerstoel.

Read More

De Psychologische Mechanismen achter de Werking van de Onzichtbare Hand

Part 2 of 4 in series "'Goede Markten' boekinterviews"

Wat econoom en bedrijfsethicus Johan Graafland zo leuk vindt aan The Theory of Moral Sentiments (1759) van filosoof en econoom Adam Smith – vooral bekend van zijn The Wealth of Nations (1776) – is dat het getuigt van een enorme mensenkennis en je steeds weer aan het denken zet. Een boekinterview.

Read More

Betrouwbaarheid van Artsen en Bankiers Wordt Nogal Verschillend Beoordeeld

“Een veel groter risico lijkt me dat allerlei broodnodige discussies over de inrichting van onze economie, die de afgelopen jaren op stoom kwamen, weer zullen uitdoven. Waar kan de vrije markt goed werken, waar juist niet? In de financiële sector? In de zorgsector? In de voedselsector? Onder welke voorwaarden?”

Read More

Zet Financiële Prikkel Integriteit van Huisarts onder Druk?

“Marktwerking in de zorg is een gevoelig punt. Een van de kritiekpunten is dat de integriteit van zorgaanbieders wordt aangetast wanneer zij meer door financiële prikkels aangestuurd worden. […] De financiële prikkel verschuift immers de aandacht naar de eigen portemonnee van de huisarts en beïnvloedt daarmee het gekozen behandelingstraject.”

Read More

Vrijhandel vanuit Relationeel Perspectief: Kansen en Bedreigingen

Vrijhandel wordt vaak gemotiveerd op basis van het mensbeeld van de rationele en individualistische homo economicus. Deze bijdrage analyseert vrijhandel vanuit een breder, relationeel mensbeeld. Na de introductie van het relationele mensbeeld gaan we in op de zegeningen van vrijhandel vanuit een relationeel perspectief. Vervolgens bespreken we een drietal ontwikkelingen die de internationale handel onder druk zetten. We bezien daarbij een aantal beleidsopties om te voorkomen dat vrijhandel intermenselijke relaties schaadt.

Read More

De Heilige Drie-Eenheid van het Economisch Verkeer

“Het economisch verkeer draait bij de gratie van de eerbiediging van een drie-enig contract: het formeel-juridische contract, het vertrouwenscontract en het samenlevingscontract. Het vertrouwenscontract en het samenlevingscontract zijn echter de afgelopen periode verwaarloosd, met alle gevolgen van dien. Er is een vernieuwingsagenda voor (financiële) instellingen en hun personeel nodig die herstel van die contractbreuk beoogt.”

Read More

Onvermijdelijk dat We Elkaar Af en Toe Kwetsen in de Markt

Part 3 of 4 in series "'Goede Markten' boekinterviews"

Econoom Lans Bovenberg herkent de passie voor zijn vakgebied die (historisch) econoom Luigino Bruni laat doorschemeren in zijn boek The Wound and the Blessing; Economics, Relationships and Happiness (2012) – en deelt zijn visie dat de markt een belangrijke sociale infrastructuur voor menselijke samenwerking is. Een boekinterview.

Read More
Loading

Blogcategorieën

Series of Posts

Blogarchief

Recente video posts

Loading...

Volg & vind ons leuk :)

FACEBOOK
LinkedIn - visit & follow our page
Sign up for news per Email
Subscribe to / watch our channel
Get RSS feed
ResearchGate - follow our project
SlideShare - all our presentations
Goodreads book group
close

Keep yourself informed! Ways to follow Moral Markets: