Categorie: Goede Markten project

Betrouwbaarheid van Artsen en Bankiers Wordt Nogal Verschillend Beoordeeld

“Een veel groter risico lijkt me dat allerlei broodnodige discussies over de inrichting van onze economie, die de afgelopen jaren op stoom kwamen, weer zullen uitdoven. Waar kan de vrije markt goed werken, waar juist niet? In de financiële sector? In de zorgsector? In de voedselsector? Onder welke voorwaarden?”

Read More

Zet Financiële Prikkel Integriteit van Huisarts onder Druk?

“Marktwerking in de zorg is een gevoelig punt. Een van de kritiekpunten is dat de integriteit van zorgaanbieders wordt aangetast wanneer zij meer door financiële prikkels aangestuurd worden. […] De financiële prikkel verschuift immers de aandacht naar de eigen portemonnee van de huisarts en beïnvloedt daarmee het gekozen behandelingstraject.”

Read More

Vrijhandel vanuit Relationeel Perspectief: Kansen en Bedreigingen

Vrijhandel wordt vaak gemotiveerd op basis van het mensbeeld van de rationele en individualistische homo economicus. Deze bijdrage analyseert vrijhandel vanuit een breder, relationeel mensbeeld. Na de introductie van het relationele mensbeeld gaan we in op de zegeningen van vrijhandel vanuit een relationeel perspectief. Vervolgens bespreken we een drietal ontwikkelingen die de internationale handel onder druk zetten. We bezien daarbij een aantal beleidsopties om te voorkomen dat vrijhandel intermenselijke relaties schaadt.

Read More

De Heilige Drie-Eenheid van het Economisch Verkeer

“Het economisch verkeer draait bij de gratie van de eerbiediging van een drie-enig contract: het formeel-juridische contract, het vertrouwenscontract en het samenlevingscontract. Het vertrouwenscontract en het samenlevingscontract zijn echter de afgelopen periode verwaarloosd, met alle gevolgen van dien. Er is een vernieuwingsagenda voor (financiële) instellingen en hun personeel nodig die herstel van die contractbreuk beoogt.”

Read More
Loading

Volg & vind ons leuk :)

FACEBOOK
LinkedIn - visit & follow our page
Sign up for news per Email
Subscribe to / watch our channel
Get RSS feed
ResearchGate - follow our project
SlideShare - all our presentations
Goodreads book group

Blogcategorieën

Series of Posts

Blogarchief

Recente video posts

Loading...
close

Keep yourself informed! Ways to follow Moral Markets: