Blog over Vrije Markten, Ethiek en Welzijn

Interessante blogs en artikelen van diverse online bronnen, verzameld op één plek. Plus originele content van onze onderzoekers en andere bijdragers.

Hoe Econoom Dani Rodrik Globalisering Wil Redden van Haar Cheerleaders

Follow the Money - Platform voor Onderzoeksjournalistiek

“Lange tijd gold econoom Dani Rodrik vanwege zijn scherpe kritiek op de globalisering als een vreemde eend in de bijt. Met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren kunnen zijn ideeën echter op een stuk meer sympathie rekenen; wat gastauteur Robert Went betreft is Rodrik’s nieuwe boek dan ook een absolute aanrader.”

De Heilige Drie-Eenheid van het Economisch Verkeer

Govert Buijs en Christen Democratische Verkenningen

“Het economisch verkeer draait bij de gratie van de eerbiediging van een drie-enig contract: het formeel-juridische contract, het vertrouwenscontract en het samenlevingscontract. Het vertrouwenscontract en het samenlevingscontract zijn echter de afgelopen periode verwaarloosd, met alle gevolgen van dien. Er is een vernieuwingsagenda voor (financiële) instellingen en hun personeel nodig die herstel van die contractbreuk beoogt.”

Vrijhandel Vanuit Relationeel Perspectief: Kansen en Bedreigingen

Lans Bovenberg en Christen Democratische Verkenningen

Vrijhandel wordt vaak gemotiveerd op basis van het mensbeeld van de rationele en individualistische homo economicus. Deze bijdrage analyseert vrijhandel vanuit een breder, relationeel mensbeeld. Na de introductie van het relationele mensbeeld gaan we in op de zegeningen van vrijhandel vanuit een relationeel perspectief. Vervolgens bespreken we een drietal ontwikkelingen die de internationale handel onder druk zetten. We bezien daarbij een aantal beleidsopties om te voorkomen dat vrijhandel intermenselijke relaties schaadt.

Rente: Gerechtvaardigde Vergoeding of Onnatuurlijk Fenomeen?

Follow the Money - Platform voor Onderzoeksjournalistiek

“De moraliteit van rente staat sinds mensenheugenis ter discussie. In de meeste rente-debatten vandaag de dag gaat het echter vooral over de cijfertjes. Is dat wel terecht? In de serie ‘mythes en waarheden over geldschepping’ stelt Follow the Money de vraag: hoort het rekenen van rente nog wel thuis in ons moderne geldsysteem?”

De Normatieve Economie van Richard Thaler

Me Judice

“Richard Thaler heeft de “Nobelprijs” Economie 2017 gekregen “voor zijn bijdragen aan de gedragseconomie”. Maar wat maakt zijn werk zo anders dan dat van andere gedragseconomen en waarom is zijn werk in sommige kringen controversieel? Floris Heukelom en Esther-Mirjam Sent geven hun visie op de laureaat en laten zien hoe Thaler de neoklassieke economische theorie als een normatief kader opvat, maar niet als een goede beschrijving van hoe de mens handelt.”

Kijken achter de Spiegel van Bernard van Praag

Me Judice

“Maar waarom is het meten van geluk of welzijn zo belangrijk? Als ik het in één zin zou moeten zeggen dan zou het er op neer komen dat hij de micro-economische theorie realistischer gemaakt heeft door welzijn direct te meten. Maar het gaat verder dan alleen maar het meten van welzijn. Het meten van welzijn is slechts het openen van de doos van Pandora. Door deze meting te doen krijgt Van Praag ook meer grip op hoe beleid vormgegeven kan worden om het geluk van mensen te dienen. En dat is een grote stap in vergelijking met de gangbare welvaartstheorie.”

‘Ethisch Consumeren’: Daadwerkelijk Ethisch of Elitair?

Bij Nader Inzien (academisch filosofieblog)

“Afgelopen zomer stond in het Volkskrant Magazine een ogenschijnlijk onschuldig artikeltje over ‘de 10 perfecte attributen voor een altruïstisch leven’. Het ging in dit artikel om het aansporen tot een bepaalde vorm van ethisch consumeren: dat wil zeggen, burgers aansporen bepaalde producten aan te schaffen, waarbij een sociaal-maatschappelijk doel wordt ondersteund. […] hoe wenselijk is deze beweging tot ethisch consumeren eigenlijk?”

Handelaren Met Een Geweten

Externe site

“Arbeidsethos en calvinisme zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een calvinist werkt hard, steekt zich liever niet in de schulden en is zuinig. Zo zien Nederlanders zichzelf ook graag: de koopman en de dominee, handelaren met een goed geweten.”

Also available in: enEnglish

Blijf op de hoogte

FACEBOOK
LinkedIn - visit & follow our page
Sign up for news per Email
Subscribe to / watch our channel
Get RSS feed
ResearchGate - follow our project
SlideShare - all our presentations
Goodreads book group

Blogcategorieën

Series of Posts

Blogarchief

Recente video posts

Loading...
close

Keep yourself informed! Ways to follow Moral Markets: