Artikelen & Blogs over de Ethiek van Markten & Economie

Platformeconomie – Houd Rechten Werknemer Overeind

“Platformeconomieën hebben sinds hun bestaan het leven van veel mensen een stuk makkelijker gemaakt, maar tegelijkertijd zijn ze onvoorzichtig omgesprongen met de in het verleden opgebouwde zekerheden van werknemers. Volgens Klapwijk en Muller gaat de opmars van de platformeconomie gepaard met het uitkleden van werknemersrechten. Dit kan anders, betogen zij. “Maak de rechten van werknemers niet ondergeschikt aan technologische vooruitgang”, is hun boodschap. “

Een Gereguleerde Orgaanmarkt? Enkele Praktische en Filosofische Tegenkantingen

“In sommige landen waar individualisme hoog in het vaandel staat en een nijpend tekort aan organen heerst, zoals Nederland en de VS, gaan steeds meer stemmen op om burgers toe te laten hun organen te verkopen. Voorstanders beweren dat het principe van niet-commercialisering van het menselijk lichaam moet worden afgezworen om de talrijke patiënten te helpen die op de wachtlijst sterven en om de excessen tegen te gaan van de internationale zwarte markt in organen – waar sommige radeloze patiënten hun toevlucht zoeken. Maar er zijn belangrijke tegenargumenten van zowel praktische als filosofische aard.”

Waartoe Is de Economie op Aarde? Op Weg Naar een Economie van de Vreugde

“De economie is in zekere zin van ons allemaal. Daarom moet denken over economie ook multidisciplinair zijn en waag ik het er als niet-econoom op die meest algemene vraag te stellen: waarom allemaal? Waartoe is de economie op aarde?” De gesproken tekst van de oratie die Govert Buijs op 24 mei 2018 aan de VU Amsterdam uitsprak voor zijn Goldschmeding leerstoel.

De Donuteconomie als Ring van Welvaart en Geluk

“In zeven noodzakelijke stappen leidt Kate Raworth in haar in 2017 verschenen boek Donuteconomie de lezer naar een levensvatbare en rechtvaardige economie voor de 21e eeuw. Mijns inziens verplichte literatuur voor politici en economen. Raworth maakt duidelijk dat het slecht gaat met de wereld en geeft impliciet aan dat politici zich te veel met de waan van de dag bezighouden en te weinig met het realiseren van een leef-bare samenleving op lange termijn.”

Also available in: en

Blogcategorieën

Series of Posts

Blogarchief

Recente video posts

Loading...

Volg & vind ons leuk :)

FACEBOOK
LinkedIn - visit & follow our page
Sign up for news per Email
Subscribe to / watch our channel
Get RSS feed
ResearchGate - follow our project
SlideShare - all our presentations
Goodreads book group
close

Keep yourself informed! Ways to follow Moral Markets:

Share This