Artikelen & Blogs over Vrije Markten, Ethiek en Welzijn

Interessante blogs en artikelen van diverse online bronnen, verzameld op één plek. Plus originele content van onze onderzoekers en andere bijdragers.

Sander Heijne’s Boek over Marktwerking Is een Teken van een Kantelende Tijdsgeest

In ‘Er Zijn Nog 17 Miljoen Wachtenden Voor U‘ schrijft Sander Heijne over een van de belangrijkste politiek-economische ideeën van onze tijd: de introductie van marktwerking voor publieke diensten. Het boek is vlot, zonder jargon, bevat heldere voorbeelden en biedt handvatten om privatiseringen te toetsen. Wel heeft Martijn Jeroen van der Linden nog een paar puntjes van kritiek.

Systeembanken? Systeembedrijven!

“Nu de ophef over het salaris van ING-topman Hamers weer wegebt, is het tijd om een stap verder te gaan, en een wijdverbreid misverstand uit de wereld te helpen: dat alleen banken een speciale positie hebben. […] hoewel banken inderdaad een speciale vorm van overheidsbescherming (garanties) krijgen, moeten we ons realiseren dat andere bedrijven, zoals Shell, ook allerlei privileges krijgen die gewone burgers niet hebben. Sterker nog, dat is wat het betekent een bedrijf te zijn.”

Kapitalisme in Neergaande Fase

“Het is niet denkbeeldig dat ons westerse kapitalisme zich momenteel in zo’n neergaande fase bevindt. Onder invloed van de globaliserende economie verschuift de machtsbalans in het voordeel van grote internationaal opererende bedrijven, die de instituties zo naar hun hand weten te zetten dat welvaartsgroei steeds meer richting de rijken wordt gekanaliseerd.”

Het Fiasco van de Vrije Markt

“De privatisering van overheidsdiensten is veelal uitgelopen op een mislukking. En historisch gezien leidt de markteconomie uiteindelijk tot ongelijkheid en onvrijheid.” Bespreking van o.a.

Vertrouwen op het Spel

ING verhoogt, in de vorm van aandelen, de beloning van topman Ralph Hamers met meer dan 50 procent, zo werd afgelopen week bekend. Dit past in een trend waarin het bankwezen terugkeert naar het beloningsbeleid van voor de crisis. […] Uit een recent onderzoek, dat wij in het kader van het onderzoeksproject ”Waar Goede Markten Goed voor Zijn” hebben uitgevoerd, blijkt dat bonussen het vertrouwen in financiële instellingen ondergraven.”

Also available in: en

Blijf op de hoogte

FACEBOOK
LinkedIn - visit & follow our page
Sign up for news per Email
Subscribe to / watch our channel
Get RSS feed
ResearchGate - follow our project
SlideShare - all our presentations
Goodreads book group

Blogcategorieën

Series of Posts

Blogarchief

Recente video posts

Loading...
close

Keep yourself informed! Ways to follow Moral Markets: